Har jag fetma?

Det bästa indikator- och screeningsverktyget och mätmetoden för att avgöra om du hamnar i gruppen av patienter med övervikt eller övervikt är BMI, som är patientens vikt i kilogram dividerat med kvadrat höjd i meter. Observera att BMI inte är en indikator för att mäta kroppsfett direkt, men det är en bra början att ta reda på dina alternativ för viktminskning och återfå ditt hälsosamma liv efter att vi har gjort lämplig hälsobedömning.

Följ länken för BMI-indexdiagram

Om ditt BMI-värde faller mellan 20 och 25 anses din vikt vara idealisk medan om det faller inom 25 och 30 anses du vara överviktigt och om det faller över 30, betraktas du i överviktiga grupper, om mer än 40 faller du i grupp med sjuklig fetma.

I motsats till vad folk tror är fetma inte ett viktproblem utan en metabolismsjukdom. Låt inte det ändra hela ditt liv och ta det första steget och rådfråga oss för att ta reda på dina sätt att få ett hälsosammare liv och mer energi för att leva ditt liv vid bättre förhållanden.