Orsaker till fetma

Utöver de genetiska orsakerna, är vilseledande näring, matberoende, otillräcklig fysisk aktivitet, bearbetad och snabbmat, överdriven alkoholkonsumtion, medicinska skäl, vissa mediciner (antidepressiva, mediciner för diabetet och epilepsi) betraktade som drivkrafter för viktökning.

Med tanke på orsakerna till fetma och övervikt som försämrar livskvaliteten lider patienter av högt blodtryck, förhöjd blodsocker och alla relaterade metaboliska sjukdomar (hypertoni och diabetet), dyslipidemi (blodkolesterol och triglyceridnivåer), luftvägar, vissa cancerformer, stroke, matsmältningssystem och urogenitala och psykologiska problem.

På motsvarande sätt har de flesta patienter med övervikt och övervikt en mycket högre risk för komorbida tillstånd och det är främst anledningen till att vikt och viktrelaterade komorbiditeter är väsentligt viktiga vid bedömningen av din allmänna hälsa för att välja den bästa skräddarsydda behandlingen.

När du har diagnostiserats med övervikt eller fetma efter en omfattande och lämplig hälsobedömning med alla riskfaktorer kan du söka dina behandlingsalternativ hos vår läkare med 14 års erfarenhet.

Hantering av övervikt eller fetma börjar generellt med en kombination av dietterapi, träning och beteendemodifiering, men för de som lider av komorbiditeter i höga grader finns bariatriska operationer tillgängliga på vår klinik.